Majgaard Supervision

Er du i en livsproces, hvor du føler behov for professionel og nænsom støtte til at tackle udfordringer privat eller karrieremæssigt, står jeg gerne til rådighed. Mit ønske er, at bidrage med redskaber til refleksion, og støtte dig i positiv mestring af din livsproces, dine talenter og dine mål.

Her arbejdes med opgaver, der tager udgangspunkt i menneskers aktuelle tilværelsesproblemer af psykosocial, familiemæssig, parforholdsmæssigt, sundhedsmæssig og personlig karakter.

Jeg tilbyder rådgivning, faglig sparring, supervision og praktisk bistand til kommunerne i forbindelse med samvær, børnesamtaler og undersøgelsesopgaver samt udførsel af disse.

Temadage – træningsforløb og udviklingsgrupper tilbydes både privat personer og virksomheder.

Enhver henvendelse hertil behandles fuldt fortroligt.

Min praksis er beliggende i Næstved.
Opgaver varetages gerne andre steder på sjælland, og jeg kører gerne ud.

Vel mødt til min hjemmeside.

Supervision
NLP coaching
Børnesamtaler
Vitalitet
Mindfulness
Er du sagsbehandler, læge,
sygeplejerske, pædagog eller anden fagprofil, og har behov for støtte til at skabe en holdbar ramme, omkring koblingen mellem din faglige/personlige profil
Forstår vi hinandens for-skellige måder at tænke og opleve verden på, og har du et ønske om at for-
bedrer din kommunikation med andre mennesker
Er du bekymret for et barn du kender, og ønsker du at give barnet mulighed for at udtrykke sig i en rolig og tryg atmosfære
Kender du til en træt/stres-set krop, og ønsker du mere energi og vitalitet, så kan zoneterapi og kostvejledning medvirke til ny balance, sundere energiomsætning og dermed give dig større fysisk og psykisk velvære
Ønsker du at lære en enkel og ubesværet meditations-form som forebygger stress, sygefravær og
ud-brændthed, og som hjælper dig ind i en af-slappet bevidsthedstilstand

Omøvej 9, 4700 Næstved Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk