Coaching

I mit arbejde med mennesker og samtaleprocesser, er det ofte personlige mål-sætninger vi får fokus på. Dette er gældende både i private sessioner, og i arbejdsmæssige situationer.

Coaching ses her som et redskab til individuel guidning, hvor fokus ofte udvikler
sig til en aktiv, handlende og fremadrettede metode til ”kørevejledning”. Coaching bruges situationsbestemt og i sammenhæng med andre metoder, udfra den
enkeltes behov og ressourcer.

Udgangspunktet for en vækstfyldt coach-session er, at det enkelte menneske har
alle de ressourcer og svar i sig selv som det behøver, og har blot behov for en
coach til at guide og stille de gode spørgsmål.

Majgaard Supervision og Coaching

Læs også om supervision og NLP terapi.

Vibse Majgaard Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk