Paragraf 50

Til sagsbehandlere i kommunerne, tilbydes faglig sparring, rådgivning samt praktisk bistand til at udføre paragraf 50 undersøgelser.

Hensigten med undersøgelsen er at skaffe et grundlag for at vurdere, om et barn / familie har behov for særlig støtte og social indsats, der kan afhjælpe deres problemer og medvirke til at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets / familiens liv.
En paragraf 50 er således fundamentet for den sociale indsats.

Grundlæggende vil undersøgelsen handle om at afdække barnets / børnenes udvikling, adfærdsmønstre, sundhedsforhold, forældreroller, samværsformer, kontaktformer, samspilsproblematikker, familiens netværk, individuelle vanskeligheder, individuelle styrker, ressourcer og handlemuligheder.

Undersøgelsen udarbejdes med udgangspunkt i forvaltningens sagsmateriale, ønsker og behov.

Det skal understreges, at paragraf 50 undersøgelsen ikke vil være mere omfattende end formålet tilsiger.

Afsluttende i forløbet udarbejder vi en undersøgelsesrapport, indeholdende en beskrivelse af perioden samt en faglig konklusion / vurdering.

En paragraf 50 undersøgelse varetages af to konsulenter, uddannet socialpædagoger / socialrådgiver / supervisor.
Konsulenterne har mange års erfaring indenfor familie –og børneområdet samt efteruddannelser, samværskurser samt overbygning i form af supervisionsuddannelse.

Gennem et undersøgelsesforløb modtager konsulenterne supervision af psykolog for at sikre faglig kvalitet og fælles sparring.

Undersøgelsen kan suppleres med en bred psykologisk undersøgelse af barn/forældre.
En bred psykologisk undersøgelse skal foretages af en psykolog.

Til toppen

Omøvej 9, 4700 Næstved Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk