Børnesamtaler

Tilbydes kommuner i situationer, hvor der opstår behov for en grundig samtale/forløb med et barn. Ramme for børnesamtale/forløb fastsættes ud fra forvaltningens ønske.  

Børnefaglige problemstillinger som f.eks. omsorgsvigt, skilsmisse, mobning, sorg og angst, kan være bekymringspunkter, der er vigtige at belyse, så snart de opdages.

Jeg tilbyder at være sagsbehandlerens sparringspartner i disse situationer, og udfører børnesamtaler, hvilke udmunder i en afsluttende og fyldestgørende undersøgelsesrapport.   

Her arbejdes ud fra en anerkendende og narrativ pædagogik. Den narrative tilgang har som mål at give barnet mulighed for at fortælle sin historie med egne ord og dermed opleve sig blive set, hørt og forstået.

Som udgangspunkt, vil en børnesamtale være undersøgende, og det handler om at inddrage barnets perspektiv i samtalen.

Der vil være fokus på barnets historie og oplevelse, af de nære relationer, netværk, skole, glæder, drømme, bekymringer og konflikter, som er forbundet hermed.

Børn er forskellige, og de påvirkes altid af den livssituation, de befinder sig i. Derfor bygges børnesamtalerne forskelligt op, afhænger af barnets proces og historie.

Majgaard Supervision - Børnesamtaler

Omøvej 9, 4700 Næstved Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk