NLP - Coaching

Coaching

I arbejdet med mennesker og samtaleprocesser, er det ofte personlige målsætninger vi får fokus på. Dette er gældende både i private konsultationer og i arbejdsmæssige situationer.

Coaching ses her som et redskab til individuel guidning, hvor fokus ofte udvikler sig til en aktiv, handlende og fremadrettede metode til ”kørevejledning”. Coaching bruges situationsbestemt og i sammenhæng med andre metoder, udfra den enkeltes ønsker, behov og kompetencer.

Udgangspunktet for en vækstfyldt coach-session er, at du bliver bevidst om, at du indeholder et unikt potentiale. Ofte handler det blot om, at lade en Coach guide dig ind i dette potentiale, hvor du rummer dine egne svar og livsmål.

Du får her hjælp til at udnytte dit potentiale, og nå dine mål på en ærlig, effektiv og sjov måde.

NLP

Min erfaring er, at NLP er et unikt kommunikationsredskab, til at skabe forståelse for vores forskellige tænkemåder. Det er en metode til at træne sindet i at ændre fokus, og integrere en sundere strategi for styrken i vores tanker.

I perioder kan vi have behov for at arbejde målrettet med vores tankemønstre, for at ”afvikle” eventuelle negative tanker der ”binder os”. Vi kan lære at bruge visualisering til at fokusere på et positivt element i vores tanker, for derved at lade det ”herske” frem for det negative.

Gennem samtale, supervision og coaching, benytter jeg blandt andet NLP som redskab til forandringsprocesser.Læs også om coaching og supervision.

Omøvej 9, 4700 Næstved Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk