Samvær

Varetagelse af samværsopgaver tilbydes for såvel kommuner som statsforvaltningen.
Her arbejdes med henholdsvis overvåget og støttet samvær.

Samværsaftaler kan indgås på hverdage og weekends.
Udførsel af samvær kan foregå i de rammer forvaltningen har adgang til. Afhænger af sagens karakter kan et samvær foregå i vores lokale, hos plejeforældre, opholdssted eller hos en´ forældre.

Samværsrådgivning

Et tilbud til samværssager, hvor samspilsproblematikker er i fokus og bør afdækkes.Gennem interview og dialog, vil jeg med samværsrådgivning søge at afdække de involverede parters oplevelse og holdning, til det aktuelle samvær.
Rådgivningen kan åbne for nye samarbejdsmuligheder, hvor parterne / forældrene bliver bedre til at ”parkere” deres vanskeligheder, for derved at beskytte barnet i samværet.

Støttet samvær
Der kan her indgås individuelle samværsmodeller og målrettede løsninger, der er tilpasset kommunen og den enkelte sags behov.

I et støttet samvær vil der være fokus på forældrenes åbenhed for dialog og læring.
Der kan i nogle tilfælde, forekomme en grad af undervisning og evaluering.

Samværsrapport

Der udarbejdes samværsrapport efter aftale med kommunen / statsforvaltningen.

Alkoholpolitik

Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med samværet.
Er samværsforældren påvirket ved ankomst aflyses samværet.
Vi kan ikke etablere erstatningssamvær i denne sammenhæng.

Støttesamtaler

I forbindelse med samvær, tilbydes særlige tiltag i form af støttesamtaler.
F.eks. støtte til evaluering, personlig forberedelse, praktisk planlægning, undervisning.


Til toppen

Omøvej 9, 4700 Næstved Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk