Samværsrådgivning i hjemmet

Et tilbud til jer som forældre, hvor uenighed og samspilsproblematikker er i fokus.
Gennem interview og samtale, vil jeg med samværsrådgivning søge at afdække jeres forskellige oplevelser og holdninger, til jeres aktuelle samvær med børnene.

Rådgivningen kan være med til at åbne for jeres samarbejdsmuligheder, hvor I hver især som forældre kan blive bedre til at ”parkere” jeres vanskeligheder, for derved at beskytte jeres børn i samværet.

Afhænger af jeres situation og behov som familie, er der mulighed for at vi arbejder med Familiecoaching over et par gange.
I Familiecoaching arbejder vi i et fælles forum med dialog, vejledning, mål og evaluering.

Som udgangspunkt foregår samværsrådgivning hos os men hjemmebesøg er muligt.

Majgaard Supervision - Børnesamtaler

Omøvej 9, 4700 Næstved Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk