Spiseforstyrelser

Spiseforstyrrelser
Gennem faglig viden og erfaring fra praksis, har jeg specialiseret mig i at støtte og vejlede mennesker med forskellige former for spiseforstyrrelser.

Processtøtte til faggrupper
Processtøtte tilbydes faggrupper som læger, sygeplejersker og sagsbehandlere der varetager støtte og behandling af mennesker med spiseforstyrrelser.
Modtag faglige redskaber til dybere indsigt og forståelse, af de psykiske mekanismer og adfærdsmønstre hos mennesker i ovennævnte problematik.

Faglig vejledning og supervision til faggrupper kan omhandle sagssupervision af den enkelt case. Eller det kan omhandle supervision på et fag-personligt plan og problemområde, i forhold til at tackle arbejdet med misbrugsmønstre og spiseforstyrrelser.

Til private
Støttesamtaler / coachingforløb tilbydes private i forbindelse med deres spiseforstyrrelse.

Udviklingsgrupper
Støtte og vejledning tilbydes i gruppeforløb til privat personer, børn som voksne.
I en udviklingsgruppe er der max 6. deltagere. Gruppen mødes en gang ugentlig i 2. mrd.

Pårørendegrupper
Processtøtte og familiesamtaler tilbydes pårørende.
I en pårørendegruppe er der max 6. deltagere. Gruppen mødes en gang ugentlig i 2. mrd.

Til toppen

Omøvej 9, 4700 Næstved Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk