Profil

Nysgerrighed til livet, har siden 1964 ført mig ad spændende veje, og gennem mange forskellige udviklingsmiljøer, hvor jeg har søgt indsigt i, og forståelse for egne, og andre menneskers forskellige livsprocesser.

Jeg læner mig op af humanistisk psykologi – det eksistentialistiske menneskesyn, hvilket har optaget mig gennem livet og understøtter mit arbejde med mennesker.
Læring og behandling i en helhedsorienterede ramme er et værdigrundlag jeg sætter højt.

Startede første gang egen praksis i 1992.
Arbejdede med støttesamtaler, konfliktforståelse, terapeutiske forløb, undervisning og rådgivning i forbindelse med behandling af spiseforstyrrelser, misbrugsmønstre samt incestproblematikker. Har erfaring fra åben Rådgivning CMS
Vibse Majgaard - Exam. soc. pæd. & Supervisor
i Kbh, hvor jeg i fællesskab med andre, havde telefonrådgivning og etablerede selvhjælpsgrupper og pårørendegrupper.

Redskaber af holistisk karakter som zoneterapi, massage, meditation og ernæringsterapi, har bidraget til min erfaring om at det er helsebringende redskaber for det enkelte menneskes vitalitet. Jeg har her fungeret udfra en støttende, vejledende, behandlende og undervisende rolle.

Socialpædagogiske opgaver/funktioner som kontaktpersonsopgaver, familiearbejde, støttepædagogopgaver, skole–behandlingshjem, opholdssteder, friskole og daghøjskole samt opgaver med psykisk/fysisk handicaps har været erfaringsrige udfordringer.

I 1999 fik jeg freelanceopgaver som samværskonsulent i en Familieplejeorganisation. Samværssager og observationssager fangede min faglige interesse, hvilket børnesamtaler, tilsyn hos plejeforældre samt undersøgelsesopgaver ligeledes gjorde i rollen som familieplejekonsulent.

Egen udvikling / faglige kompetencer, styrkes gennem regelmæssig psykologsupervision. Endvidere sikres faglig sparring og vidensdeling via kollegaer, kurser og efteruddannelse.

Til toppen

Erhvervsuddannelser
2011 NLP Coach Practitioner
2008: Supervisionsuddannelsen - Den Sociale Højskole.
1992: Socialpædagoguddannelsen – Hindholm
         Seminarium.
1992: Zoneterapeutuddannelsen – Næstved.
1987: Køkkenlederuddannelsen – Ankerhus.

Kurser – Temadage
2011: Mindfulness - visualisering
2009: Temadag Kari Kille´n.
         Tema: Omsorgsoverdragelse.
2008: Temadag for samværskonsulenter.
         v/Psykolog,ph.d. Jørn Nielsen.
2005: Internatkursus for samværskonsulenter.
         Tema: Konflikthåndtering.
2004: Internatkursus for samværskonsulenter.
         Tema: Anbragte børns relationer.
2003: Internatkursus for samværskonsulenter.
          Rapportskrivning og Formidling.
2002: Kursus i Familierådslagning. Den Sociale Højskole.
2002: Internatkursus for samværskonsulenter.
         Tema: Faglig profil som konsulent.
2002: Workshop. Tema: Terapeutiske samtalegrupper.
2001: Internatkursus for samværskonsulenter.
         Tema: Værdigrundlag i roller.
1994: Praktiklederkursus. Hindholm Seminarium.
1991: Kursus: Netværksgrupper.
         Voksen Pædagogisk Center i Kbh.
1989: Kursusforløb: Assertionstræning
         v/Psykolog Susse Humle.
1986: Kursus: Sundhed og Sygepleje.
         Skælskør Folkehøjskole.
1983: Højskoleophold.
         Liniefag: Psykologi - Pædagogik - Meditation.

Holistiske kurser
1990: Kursusforløb: Holistisk Patalogi og Biologisk
         Helhedssyn.
1988 – 1995: Kursusforløb.
         Tema: Meditation - Åndelige livsværdier
         - Selvudvikling.
1989: 1. årig kursusforløb. Tema. Selvudvikling
          – Healing - Meditation.

Omøvej 9, 4700 Næstved Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk