Seksuelle overgreb

Gennem faglig viden og erfaring fra praksis, har jeg specialiseret mig i at støtte og vejlede kvinder / børn med seksuelle overgreb bag sig.

Processtøtte til faggrupper
Processtøtte tilbydes faggrupper som læger, sygeplejersker, politi og sagsbehandlere der er i kontakt med mennesker udsat for sekssuelle overgreb.
Modtag faglige redskaber til dybere indsigt og forståelse, af de psykiske mekanismer / adfærdsmønstre hos mennesker i ovennævnte problematik.

Faglig vejledning og supervision kan omhandle sagssupervision af en enkelt case. Eller det kan omhandle supervision på et fag-personligt plan og problemområde, i forhold til at tackle arbejdet med misbrugsmønstre og seksuelle overgreb.

Til familien
Støttesamtaler tilbydes private / familie / barn i forbindelse med anmeldelse og sagsforløb.

Udviklingsgrupper
Støtte og vejledning tilbydes i gruppeforløb til privat personer, børn som voksne.
I en udviklingsgruppe er der max 6. deltagere. Gruppen mødes en gang ugentlig i 2. mrd.

Pårørendegrupper
Processtøtte og familiesamtaler tilbydes pårørende.
I en pårørendegruppe er der max. 6. deltagere. Gruppen mødes en gang ugentlig i 2. mrd.


Til toppen

Omøvej 9, 4700 Næstved Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk