Supervision

Jeg tilbyder supervision til både individuelle personer og grupper.

Her arbejders med supervision og faglig vejledning til kommunerne i forbindelse med samværsopgaver, børnesamtaler og paragraf 50 undersøgelser. Ligeledes tilbydes supervision til plejeforældre og opholdssteder.

Ligeledes tilbyder ligeledes supervision til faggrupper indenfor social-sundhedsområdet i forbindelse med sager vedrørende spiseforstyrrelser og sager vedrørende sexuelle overgreb.

Prioritering af tid til faglig refleksion og fordybelse har været en ”mangelvarer” på mange arbejdspladser men er kommet frem i lyset og har sat fokus på supervision og coaching.

Inden for det sociale felt bruges supervision og coaching nu i større grad som redskab til kompetenceudvikling for både medarbejdere og ledere.

Flere virksomheder er blevet opmærksomme på at det er nødvendigt at fokusere på medarbejdernes værdigrundlag, hvis symptomer som stress skal minimeres.

Organisationsændringer indenfor social og sundhedsområdet skal arbejde sammen i nye konstellationer og teams, hvilket for mange er et enormt kulturskift. Nye værdier og samarbejdsmåder skal integreres i et hele, og vi kan her have behov for hjælp til et positivt og opbyggende fokus.

Min erfaring er, at supervision er et uundværligt redskab når vi arbejder med socialfaglige og sundhedsmæssige problemstillinger. I et tæt samarbejde med både klienter og kolleger er vi udsatte for mange forskellige energiskift i hverdagen, og vi skal lære at passe på os selv og hinanden.

Supervision kan være med til at skabe en holdbar og positiv ramme, omkring koblingen mellem den faglige og personlige profil, således at vi lærer at beholde egen energi.

Faglig vejledning – supervision ses som et analyserende redskab som giver plads til at vi kan fordybe os i en sag eller i et fag-personligt tema. Supervision kan være redskabet der leder os gennem en proces, som munder ud i konfliktforståelse af en sag/problemstilling.

Gruppesupervision ses ofte som en essentiel metode, da der ofte eksisterer store faglige ressourcer i en gruppe, og derved kan der erfaringsgenereres.

Faggrupper som sygeplejersker, læger, jobkonsulenter, skolelærer, sagsbehandlere, pædagoger og andre indenfor social-sundhedssektoren gør konstruktiv brug af supervision og coaching. Andre faggrupper med interesse for forandringsprocesser og faglig udvikling søger ligeledes supervision og coaching.

For at styrke egne faglige kompetencer og udvikling, modtager jeg regelmæssig supervision. Endvidere sikres faglig sparring og vidensdeling via temadage, kurser og videreuddannelse.


Til toppen


Læs også om coaching og NLP terapi.

Vibse Majgaard Tlf. 21 22 46 36 majgaard-supervision@mail.dk